Fara Frýdlant

Noc (Elie Wiesel)

Autor: Martina Sedlářová, publikováno dne: 06.05.2014 21:03:00
Elie Wiesel se narodil v roce 1928 v Sighetu (Rumunsko). Vyrůstal v ortodoxní židovské rodině a jeho život byl velmi poznamenán druhou světovou válkou a genocidou Židů. Dnes je celosvětově znám jako filosof, spisovatel, esejista a náboženský myslitel. Napsal přes čtyřicet knih. To on použil poprvé termín holocaust. Celý život se zabývá problémem „Bůh a zlo“. V roce 1986 mu byla udělena Nobelova cena míru.

Novela „Noc“ jako jediné Wieselovo dílo přímo popisuje jeho vlastní zkušenost ze čtyř koncentračních táborů. Poprvé vyšla v jidiš v roce 1956 pod názvem „Un di velt hot gešign“ (A svět mlčel). O dva roky později ji Wiesel přeložil do francouzštiny pod titulem „La Nuit“ (Noc). Je to jedno z nejpůsobivějších (možné úplně nejpůsobivější) děl, které popisují opravdové zážitky z druhé světové války.

Noc vypráví příběh patnáctiletého Eliezera, který vyrůstal se svými rodiči a třemi sestrami v rumunském Sighetu. Nikdo z místních obyvatel tenkrát ani netušil nic o vyhlazovacích táborech. Situace se vyhrotila, když Rumunsko přešlo pod správu nacistů. Místní Židé byli uzavřeni do ghetta a postupně odesláni do polských koncentračních táborů. Přičemž celou dobu ani netušili, kam směřují a co je čeká. Pochopili až na místě...

Wiesel poté vypráví o cestě z Birkenau (kde ztratil sestřičku Ciporu a svou matku) do Osvětimi, Monowitz-Buny a Buchenwaldu (kde viděl umírat svého otce).

Noc je velmi působivá kniha, která by se měla číst. Jsou některé věci, na které by se zapomínat nemělo. Dnes si už stěží dovedeme představit hrůzy šoa, ale vzpomínka by v nás měla přežívat. Jako křesťané bychom neměli mít tak krátkou paměť jako mnozí jiní lidé...

Antonín Šedivý