Fara Frýdlant

Jeremjáš (Franz Werfel)

Autor: Martina Sedlářová, publikováno dne: 06.05.2014 21:01:00
Vynikající román o starozákonním proroku Jeremjášovi. Děj se soustřeďuje do Jeruzaléma za dnů posledních izraelských králů, a především popisuje osudy proroka Jeremjáše. Prostřednictvím strhujícího vyprávění před námi ožívá svět starověkých říší, doba vlády babylonského krále Nabukadnesara. Prorok Jeremjáš byl zvláštní, plachý, citlivý muž, bez vlastních ambicí, přesto tolik iritoval mocné tehdejšího světa právě svou naprostou poslušností Božího hlasu, který k němu mluvil a Jeremjáš tato varovná , mnohým nepříjemná, provokující poselství hlásal, nedbal vůbec na osobní prospěch.

Tomu, kdo příliš nerozumí starozákoním textům, tento román umožní si dobře představit nejen vnější kulisy starozákonního světa, ale i složitou osobnost proroka a okolnosti, které vedly k pádu Jeruzaléma.

Ukázka z knihy:

…“Jeremjáš věnoval své mládí samotě a vnitřnímu rozjímání. Již jako dítě se plaše vyhýbal každé společnosti, dokonce i společnosti svého otcovského domu a jeho čeledi. Na svých výpadech často toužíval po milujícím porozumění. Ale když potom znovu seděl u stolu Chilkijášova a naslouchal otcovu malichernému kritizování, Obadjášovu rozhořčení a Joélovu vychloubání, nebyl téměř s to spolknout tu nevraživou trýzeň, která ho naplňovala. Druzí ho nazývali snílkem a lovcem přeludů, zatím co sami o sobě tvrdili, že oddaně slouží skutečnosti, jistotě a živé zbožnosti. Avšak Jeremjáš tušil už ve třinácti letech( tenkrát, když k němu začal poprvé doléhat ten tichý šepot), že všechno to, co lidé nazývali „skutečným“, bylo jen to nízké, zády obrácené a odvrácené od Boha. Avšak nyní bylo nutné odvrhnout od sebe pýchu takového poznání a důvěrně se seznámit právě s touto „skutečností“. Neboť lhůta Božího vyčkávání hrozila rychle uplynout. Proto bylo třeba jít mezi lidi a nasáknout jejich odvráceností, kterou nazývají „živou zbožností“.

Martina Sedlářová