Fara Frýdlant

Višňová - kostel sv. Ducha

Autor: Václav Sedlář, publikováno dne: 02.05.2014 21:40:00
Višňovský kostel se mezi všemi církevními objekty Frýdlantska vyznačuje jednou zvláštností: stojí přímo na pomezí dvou států, České republiky a Polska. K této originalitě přišel již ve středověku, kdy části vesnice náležely dílem k Čechám, dílem k Žitavsku a dílem k Závidovsku, ale kostel měly všechny společný. Z počátku na místě dnešního kostela stávala kaple, založená v roce 1160 a na jejím místě byl přibližně v roce 1346 postaven raně gotický kostel. V 18. st. prošel barokní přestavbou a další úpravy byly uskutečněny v roce 1804 a na počátku 20. století. Kostel utrpěl vážné škody za husitských válek, byl však v 90. letech 15. století obnoven a sloužil od 16. století protestantským bohoslužbám. Skutečnost, že se po třicetileté válce stala část vsi opět katolickou a lužická zůstala protestantskou, vyvolávala mezi obyvatelstvem hodně nesvárů ještě v 18. století. Vlastnímu kostelu sv. Ducha však ublížily více události po druhé světové válce, kdy se po vytyčení česko-polských hranic ocitl na čas na polském území a teprve později byl předán našemu státu. Toto vlastnické provizorium vedlo ke schátrání objektu a zejména jeho vnitřního vybavení. Evangelický kostel míval 3 zvony z let 1615 (střední), 1734 (velký) a 1840 (malý). Za oběť válce padl pouze malý zvon, který byl nahrazen zvonem litinovým. V současné době je využívána pouze původní kaple.