Fara Frýdlant

Dolní Oldříš - kostel sv. Martina

Autor: Václav Sedlář, publikováno dne: 02.05.2014 21:19:00
První zmínky o kostele najdeme v zápisech míšeňského biskupství již v roce 1346. Kostel má obdélnou loď s půlkruhovým kněžištěm, strop je dřevěný, předsíň i sakristie mají křížovou klenbu, presbyterium je sklenuto valeně, s lunetami v závěru. Dnešní podoba je výsledkem oprav a úprav v letech 1780, 1865 a 1881. Vnitřní zařízení pochází z 19. století. Celý areál se hřbitovem je ohrazen zdí. Historicky cenný je smírčí kříž stojící vpravo vedle vchodu na hřbitov a čtyři náhrobníky na vnější severní straně kostelní zdi.

Z věže kostela sv. Martina v období první světové války byl odvezen pouze střední zvon a ” Umíráček”. Velký z roku 1608 mohl být zachován. 13. 4. 1925 byly předány ”Josef” s ”Marii”, oba 165 kg a 90 kg těžké zvony, odlité v Broumově za 7 091 .- Kč.

Oprava střechy se uskutečnila v roce 1996, v září a říjnu 2001 se začalo s údržbou stropu, zdiva a elektroinstalace se záměrem vybudovat zde malou expozici o historii obce.