Fara Frýdlant

Rorátní mše

Autor: Václav Sedlář, publikováno dne: 07.12.2019 22:17:56
Rorátní mše

V našich zemích se již od dob Karla IV. ustálil obyčej ve feriálních dnech doby adventní slavit votivní mši svatou ke cti Panny Marie. Je to první z pěti votivních mešních textů ke cti Panny Marie. Podle úvodních slov introitu Rorate coeli desuper, nazval lid tuto adventní mariánskou mši roráty. Mše se slouží v bílé barvě s vynecháním Credo.
Věřící lid si tak připomíná, že Panna Maria již nosila pod srdcem Božího Syna a jediná ze všech věděla, že začaly dějiny vykoupení lidstva z moci zlého ducha. Bylo už dáno znamení vykoupení a Bůh je už s námi, proto se nazývá Emanuel.

Rorátní mše svatá se slaví časně ráno ještě za tmy.

Introit vyjadřuje touhu zuboženého lidstva po Spasiteli, Zachránci a Vysvoboditeli:
Rosu dejte nebesa shůry a oblaky dštěte Spravedlivého. Otevři se země a vypuč Spasitele
(Iz 45,8).

Panna Maria je nám příkladem, jak se máme otevírat nebeské rose a dešti milostí, aby se v nás o Vánocích zrodil Spasitel.

Více na: Lumen de Lumine
Přílohy ke článku:
roratni-mse.doc