Fara Frýdlant

Vánoční zamyšlení

Autor: Václav Sedlář, publikováno dne: 01.05.2014 13:56:00
Milí přátelé,

možná by se na první pohled mohlo zdát, že už je pozdě na nějaké vánoční zamyšlení, když už je po svátcích. To je sice pravda, ale není právě nyní čas se zastavit, popřemýšlet, rozjímat nad tím vším co jsme prožili, když na to nebyl během toho svátečního shonu čas?

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. Tak zněla odpověď k žalmu o půlnoční. Ano, v Ježíši Kristu Bůh přijal účast na našem lidství, aby nám daroval účast na svém božství. Tím obnovil naše lidství raněné hříchem, očistil ho od hříchů a vlil do našeho srdce naději na spásu a život věčný. Učí nás lásce k Bohu a k člověku, odpouštět svým bližním, milovat nepřátele a modlit se za ty, kdo nám ubližují. Vrací nám důstojsnost dětí Božích, kterou jsme ztratili neposlušností Adama a Evy v ráji. A v neposlední řadě dává našemu životu smysl a cíl, který nacházíme v důvěném společenství s Bohem a v plnosti nebeského království. Určitě vás napadne mnoho dalšího, když budete rozjímat nad slovy písma z Janova evangelia: Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi...

V souvislosti se svátkem Svatých Mláďátek, souvisí s Vánocemi úcta a ochrana života. Jestliže jsme se stali božími dětmi a jsme pro Boha tak cenní, že posílá svého jednorozeného Syna, aby nám získal odpuštění hříchů a naději ve spásu, měli bychom mít každý z nás úctu k životu, který nám Bůh dal, a ke každému nenarozenému životu, který chce dojít svého naplnění. Ano, můžeme se neustále pozastavovat nad krutostí Heroda, který ve své době nechal pobít všechny chlapce do dvou let v okolí Betléma. Můžeme se pohoršovat a odsuzovat „herody“ dnešní doby, maminky, doktory, manžele, kteří jsou vini zmařením mnoha nenarozených životů. Nebo se můžeme vydat jinou cestou, a to cestou ochrany a záchrany nenarozených dětí. Na prvním místě stojí modlitba, aby se lidé správně rozhodovali, a to k záchraně a narození dítěte přes všechny možné obtíže, které se jim staví do cesty. Vyprošujme milost lítosti a pokání těm, kteří jsou tímto činem vini, aby uvěřili, že jim Bůh může a chce tento čin odpustit, pokud ho budou opravdu litovat.

Hlavně však dobrou radou a nasloucháním můžeme pomoci k správnému rozhodnutí těm, kteří o tom třeba uvažují. Kolik dětí se například nenarodí jen proto, že mají dívky doma tak puritánskou výchovu, že prostě nejsou poučeny o tom, jak se počíná dítě, prostě se doma o sexu nemluví. No, a když dívka při náhodném pohlavním styku otěhotní, tak z ní uděláme vraha, protože naše dcerka je slušná holka a nesmí se profláknout, že na zábavě otěhotněla, musí přeci studovat. Kolik dětí se nenarodí, protože se to nehodí, neboť se musí dostavit barák, jet na luxusní dovolenou, už je to čtvrté dítě v pořadí a to jsme neplánovali, a jsou možná i další důvody, proč se někdo nenarodí. Je vlastní maminkou zavražděn. Ale to je moc tvrdé, tak se řekne, že bylo ukončeno těhotenství.

Ano, mohu ukončit studium na škole, dopsat článek, a mnoho dalšího můžu ukončit. Ale ne těhotenství. To je prostě vražda.

Víš, to, že můžeš číst tyto řádky, je proto, že tvoje maminka neukončila těhotenství, ale nechala tě žít a s láskou tě přijala.

Pomozme i dalším dětem, které se mají narodit, aby přišli na svět, dostaly šanci si užít sluníčka, radosti a lásky svých rodičů a bližních.

Do nového roku vám přeji, abychom každý z nás zachránili aspoň jeden nenarozený život. K tomu vám žehnám, modlím se, a vyprošuji sílu pro každého z vás, protože to není lehký úkol, ale je velmi potřebný.

P. Vít Audy, farář
Přílohy ke článku:
Vánoční zamyšlení 2009 (formát doc)
Vánoční zamyšlení 2009 (formát odt)