Fara Frýdlant

Informace o projktu Adopce na dálku

Autor: Václav Sedlář, publikováno dne: 08.05.2014 00:41:38
Arcidiecézní charita Praha realizuje už do roku 1993 projekt Adopce na dálku®, jehož cílem je zlepšovat situaci nejchudších dětí zvyšováním jejich vzdělání, kvalifikace a schopnosti postarat se o sebe a to v jejich přirozeném kulturním prostředí.

Adopce na dálku® působí v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku a Bělorusku.

Výše ročního příspěvku na podporu dítěte se pohybuje od 4900 Kč do 8500Kč. V Ugandě je roční příspěvek 7000 Kč.

Z ročního finančního daru:

 • 8% využívá Arcidiecézní charita Praha na pokrytí administrativy spojených s projektem
 • 2% využívá Arcidiecézní charita Praha na realizaci projektu, což zahrnuje náklady spojené s koordinací zahraničních center (koncepční práce, metodické vedení, kontrola a monitoring projektu apod.)
 • 20% tvoří rozvojový fond, ze kterého se hradí konkrétní projekty v jednotlivých centrech v cílových zemích (např. Česko-slovensko-ugandská nemocnice, stavba škol, práce s komunitou atd.)
 • 70% tvoří Fond adopcí, ze kterého jsou přímo v cílových zemích hrazeny náklady spojené se vzděláváním podporovaných dětí:
  1. největší položku tvoří školné
  2. kolní pomůcky, knihy, sešity se nakupují ve velkém a dovážejí se do vesnic
  3. uniformy se šijí přímo ve vesnicích formou zakázek místním ženám
  4. neodkladnou zdravotní péči proplácí centra rodině dítěte
  5. dětské kluby, pravidelná setkání dětí, poznávací výlety
  6. školné zaregistrovaným dětem, které na své dárce teprve čekají
  7. spoření pro děti na vyšší vzdělání
  8. náklady na administrativu (mzdy, provoz kanceláře, doprava do vesnic, fotografie)

Dítě píše dárci dva dopisy ročně, partnerská organizace v Ugandě posílá jednou za rok vysvědčení dítěte a jeho aktuální fotografii. První dopis bude doručen do čtyř měsíců od počátku naší podpory.