Fara Frýdlant

Papežovo desatero

Autor: Martina Sedlářová, aktualizováno dne: 14.08.2014 00:57:30
 • Žij a nech žít
 • Dávej druhým kousek ze sebe
 • Vždy postupuj pomalu
 • Zdravý způsob trávení volného času
 • Neděle by měla být svátkem
 • Tvorba důstojných pracovních míst
 • Respektujte a starejte se o přírodu
 • Přestaňte být negativní
 • Neobracejte druhé na víru, respektujte víru druhých
 • Usilujte o mír
Neřekl však Ježíš tato slova?:

Marek 16, 15 - 19

 • 15 A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
 • 16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
 • 17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
 • 18 budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
 • 19 Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
Ježíš také řekl:

Jan 14: Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Podle katolického učení je papež zástupcem (náměstkem) Ježíše Krista na Zemi a nástupcem svatého apoštola Petra.Papež je římský biskup a nástupce sv. Petra, kterého Ježíš učinil patýřem celého svého stáda (Jan 21,15-17) a jemuž svěřil klíče své církve (Mt 16,18-19).

Hezké etické desatero. Nic víc. O Bohu, spáse a životě věčném ani slovo. Pastýř dá život za své ovce, které vede ke spáse, k Bohu, aby mnohé z nich měly život věčný. Pomůže nám ke spasení nové papežovo desatero?

Zdroje: