Fara Frýdlant

Uvolňování omezení - konání bohoslužeb, počty osob

Autor: Artur Ściana, aktualizováno dne: 24.04.2020 21:43:00
Při postupném uvolňování omezení v konání bohoslužeb je nutné dodržet tato pravidla:

 • Na bohoslužbu si každý věřící přináší svojí vlastní dezinfekci (gel, sprej).
 • V prostoru kostela musí lidé dodržovat rozestupy dva metry mezi účastníky (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny).
 • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce vlastní dezinfekcí, kterou si na bohoslužbu přinesou.
 • Všichni účastníci bohoslužeb, včetně kněze, mají nasazeny ochranné prostředky roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
 • Kněz si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie, a po něm.
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby, křty, a svátost smíření.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.
 • Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Pastorační pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb platná v období od 27. 04. do 7. 06. 2020

 • Od 27. 04. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 15 osob.
 • Od 11. 05. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 30 osob.
 • Od 25. 05. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 50 osob.
 • Od 8. 06. 2020 konání bohoslužeb bez omezení počtu osob.
Přílohy ke článku:
pocet-osob-uvolnovani.docx
pravidla-pri-uvolnovani.docx