Fara Frýdlant

Rozhodnutí litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ze dne 16.03.2020

Autor: Artur Ściana, publikováno dne: 16.03.2020 20:40:32
S ohledem na vládní vyhlášení o celostátní karanténě, znamenající zákaz volného pohybu (s výjimkami nutných cest k zajištění života svých blízkých a života svého), vydávám toto opatření:


S okamžitou platností, tj. od pondělí 16.03. do úterka 24.03.t.r. 6. hodiny ranní, se v celé diecézi ruší jakékoliv bohoslužby a jakákoliv jiná pastorační setkání a shromáždění.


Po skončení vyhlášené osmidenní celostátní karantény, tj. od středy 25.03.t.r. do zatím 12.04.2020 včetně Velikonoc, se ve farnostech zajistí bohoslužebný program, jako platil od vyhlášení nouzového stavu: někde se bohoslužby zcela zrušily, jinde se dodrželo pravidlo maximální účasti na bohoslužbě do 30 osob, kostely se otevřou pro soukromé modlitby věřících, podávání Eucharistie na požádání, využití nedělního sledování mší svatých z médií, uspořádání rodinné domácí bohoslužby apod.


Návštěvy nemocných se uskuteční jedině s viatikem, tzn. v nebezpečí smrti nemocného.